Shivshahi Punarvasan Prakalt Ltd.

SHIVSHAHI PUNARVASAN PRAKALP LTD.

font-minus fontplus

Board of Directors


Shri. Prakash Mehta

Hon'ble Minister(Housing)
Chairman

Shri. Ravindra Waikar

Hon'ble Minister of State(Housing)
Vice-Chairman

Shri. Debashish Chakrabarty, I.A.S.

Managing Director

Shri. Sudhir Shrivastav

Additional Chief Secretary (Fin.)
Director

Shri. U.P.S. Madan, I.A.S.

MMRDA Commissioner
Director

Shri. Shreekant Singh, I.A.S.

Principal Secretary Housing Dept.
Director

Shri. Nitin Kareer, I.A.S.

Principal Secretary(UD)
Director

Shri. S.S. Zende, I.A.S.

CEO & VP/MHADA
Director

Shri. Aseem Gupta, I.A.S.

C.E.O./S.R.A.
Jt. Managing Director

Shri. Rajesh Sharma

Executive Director (HUDCO)
Director